bihüzur


bihüzur
f.ə. «hazır olmayan» diqqətsiz, fikri dağınıq

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.